TARTU MAAMAJANDUSE NÕUANDEKESKUS
Tunnustatud nõuandekeskus Tartumaal
   

   
   
   
Jalaka 48, Tartu
Pakume tugiteenust e-PRIA pindalatoetuste taotlemisel
Nõuandetoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord
Kasulikke linke: